Privacyverklaring Stekjeplek Makelaardij B.V.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als makelaarskantoor omgaan met uw gegevens.

Wie zijn wij?

Wij zijn Stekjeplek Makelaardij B.V. (verder te noemen: Stekjeplek Makelaardij), makelaarskantoor in Leeuwarden. We zijn gevestigd aan de Westersingel 4, 8913 CK in Leeuwarden. We bemiddelen op een vernieuwende manier in zowel aan- en verkoop, huur en verhuur van woningen. We zijn ingeschreven bij de KvK onder nummer 69255849. We zijn zijn telefonisch te bereiken via: +31 85 06 56 200 en via email: makelaardij@stekjeplek.nl.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw woning

Als u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw woning, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
– de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
– de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan;
– de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
– beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van de woning en directe omgeving.
– de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht;
– wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum;
– overige informatie die u aan ons verstrekt.

U bent op zoek naar een andere woning

Als u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een woning of een bezichtiging doet bij een woning, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
– het zoekprofiel waarin uw wensen voor een woning zijn opgenomen;
– gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
– uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
– wanneer u een woning heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
– overige informatie die u aan ons verstrekt.

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor.

Als u een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
– gegevens over de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning , de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
– de reden van koop of huur;
– uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
– gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs;
– overige informatie die u aan ons verstrekt.

Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor?

U verkoopt of verhuurt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning

Stekjeplek Makelaardij gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op Jaap, op de website van ons makelaarskantoor of in verkoopbrochures;
– om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren;;
– voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren;
– voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.

U bent op zoek naar een andere woning

Als u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een woning of een bezichtiging doet bij een woning. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– om informatie toe te sturen omtrent andere woningen;
– om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
– voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport.

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor.

Stekjeplek Makelaardij gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
– voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
– voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport.

Beveiliging en bewaartermijn

Stekjeplek Makelaardij zorgt ervoor dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?

Stekjeplek Makelaardij neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons makelaarskantoor.